Myšlenka založení sboru vznikla už v roce 1997,
kdy u jeho zrodu stáli tehdejší tanečníci FS Dolina.
Bohužel tehdy došlo jen na jednu zkoušku…

Další zkouška se konala až po dlouhých šestnácti letech na podzim 2013, kdy se už bývalí tanečníci FS Dolina sešli, aby nacvičili pár koled na Vánoční jarmark.

Vánoční jarmark 2013

Pak už jen stačilo domluvit se na pravidelných zkouškách a vznikl nový devítičlenný sbor, který při jeho vystoupeních doprovází CM Bálešáci.

Ondra Bazala a Tomáš Vavřík potom stojí za úpravami písní.